• Sobota, 23 marca 2019
  • Imieniny: Oktawiana, Pelagii, Zbisława

Informacje

Ewa Przybyło: Kandyduję, bo zawsze dotrzymuję danego słowa

Data: 7 września 2018, Piątek / Ilość wyświetleń: 3546

Ewa Przybyło, ostatni z trójki kandydatów na burmistrza Rabki-Zdroju, odpowiedziała na nasze pytania dotyczące startu w wyborach i zamierzeń, którymi chce do siebie przekonać mieszkańców. Wcześniej na pytania odpowiadali Rafał Hajdyła i Leszek Świder.

Dlaczego zdecydowała się Pani na start w wyborach na burmistrza Rabki-Zdroju?

Ewa Przybyło: - Kiedy zostałam Burmistrzem Miasta i Gminy Rabki- Zdroju umówiłam się z mieszkańcami Rabki oraz wszystkich trzech sołectw Chabówki, Rdzawki i Ponic, że nasza Gmina będzie rozwijać się równomiernie. Rabczanie potrzebowali wówczas spokoju, ratowania Szpitala, który Starostwo Powiatowe chciało zlikwidować oraz pilnych interwencji w strefę uzdrowiskową (zaniedbany park, stary amfiteatr, zniszczone drogi i chodniki), ponieważ skrajnie odbiegała od oczekiwań kuracjuszy i turystów. Dzięki dobrej woli i zaangażowaniu wielu środowisk, udało się zażegnać rabczańskie spory, zawrzeć ugody zarówno z Parafią jak i przedsiębiorcami czy dzierżawcami terenów gminnych oraz pozyskać znaczne środki z Unii Europejskiej na rozwój naszego uzdrowiska. Z resztą za te działania rabczański samorząd otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Najważniejsze jednak było to, że jako jedni z pierwszych w kraju założyliśmy na zaniedbanym wówczas majątku dawnego Szpitala (który wbrew woli naszych mieszkańców najpierw włączono do Szpitala w Nowym Targu, a potem przeznaczono go do likwidacji), własną gminą spółkę, która do dziś dnia świadczy usługi zdrowotne dla mieszkańców gminy i przyjeżdżających, co raz liczniej turystów i kuracjuszy.

Nie pomnę, że dzięki naszej determinacji w tym zakresie Starostwo Powiatowe w Nowym Targu a przede wszystkim sam Szpital w Nowym Targu zyskali kilkadziesiąt milionów złotych poprzez to, że przejęliśmy od nich 250 pracowników Szpitala, co pozwoliło im na umorzenie kilkudziesięciomilionowego długu tego Szpitala. Dziś Szpital Miejski funkcjonuje, choć ani ze strony Powiatu, a co należy podkreślić należy do jego obowiązków, ani ze strony Szpitala w Nowy Targu nie uzyskaliśmy żadnej pomocy, a wręcz przeciwnie zabrano Szpitalowi karetkę pogotowia, którą przeniesiono do budynku poczty. Na kanwie służby zdrowia nie mogę nie zauważyć, że dyżury nocne aptek w Rabce również funkcjonują tylko dzięki naszemu uporowi i determinacji, choć to są oczywiste zadania Powiatu. Dzięki wspomnianym środkom unijnym widoczne zmiany zaistniały w infrastrukturze uzdrowiskowej i turystycznej naszego uzdrowiska, dzięki którym wskazywani jesteśmy, jako najpiękniejsze uzdrowisko południowej Polski. Park Zdrojowy, Tężnia, Place Zabaw, Siłownie Zewnętrzne, Miasteczko Komunikacyjne, Skate-Park, Trial Park, Amfiteatr i Kino nie tylko znane są w całej Polsce, a również uznawane za cenne i trafne inwestycje, przynoszące wzrost zainteresowania turystycznego naszym miastem, co wprost przekładana się na finanse naszych mieszkańców. W sołectwach mieszkańcy Chabówki, Rdzawki i Ponic potrzebowali przede wszystkim budowy sal gimnastycznych lub boisk przyszkolnych oraz rozbudowy lub budowy remiz dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponieważ każda z tych inwestycji jest dość kosztowna, to sami mieszkańcy zdecydowali o kolejności ich wykonania. I tak w Chabówce powstała już nowa remiza OSP, a lada dzień rozpocznie się budowa sali gimnastycznej, bo udało się już zapewnić środki finansowe i wyłonić wykonawcę robót. W Rdzawce wykonano wielofunkcyjne boisko przy szkole, oraz nowe pomieszczenia dla przedszkola, a remiza OSP jest w trakcie rozbudowy i jej zakończenie zaplanowane jest na przyszły rok. W Ponicach rok szkolny rozpoczął się w nowych pomieszczeniach pięknej nowowybudowanej sali gimnastycznej, a obecnie przygotowywana jest dokumentacja budowy remizy dla OSP. Postanowiłam kandydować kolejny raz, bo zawsze dotrzymuję danego słowa i chciałabym dokończyć to, co w zgodzie wspólnie z mieszkańcami realizujemy od kilkunastu lat.

Z których dotychczasowych swoich osiągnięć jest Pani najbardziej zadowolona i dlaczego?

E.P: - Jako inżynier powinnam jednym tchem wymienić trzy sale gimnastyczne (przy SP 2, na Słonem i w Ponicach), Kino, Amfiteatr, Dworzec Kolejowy, Remizy OSP w Chabówce i Rdzawce, Orlik i boisko przy SP2 w Rabce, boisko w Rdzawce, strefę rekreacji w Ponicach, Park Zdrojowy z całą infrastrukturą rekreacyjno- uzdrowiskową, rondo przy Placu Mikołaja, parkingi (przy cmentarzu na Orkana , przy cmentarzu w Zarytem, przy Kościele św. Teresy, na osiedlu Sądecka), postoje taxi, drogi gminne (np. Gilówkę ze stabilizacją osuwiska, Słoneczną, Kościuszki, Chopina, Poniatowskiego, Orkana, Parkową, Polną, Skłodowskiej, Rudnika, Dietla, Norwida, Piłsudskiego, do oczyszczali ścieków w Zarytem), drogi we wszystkich sołectwach realizowane ze środków własnych Gminy przy udziale Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, o który zawsze zabiegam oraz wszystkie inwestycje realizowane na drogach powiatowych ( droga i most w Ponicach, droga, most i chodniki w Rdzawce, rodno u Łopaty w Rabce), które to inwestycje co najmniej w 50 % sfinansował samorząd rabczański, choć to są kompetencje powiatu. Powinnam również podkreślić, że wszystkie te inwestycje były bardzo kosztowne – łączna ich wartość to ponad 120 mln złotych, a na większość z tych inwestycji udało się pozyskać środki zewnętrzne w wysokości ponad 50 mln złotych. Bez takiego wsparcia wiele z wymienionych wyżej inwestycji nie dało by się w ogóle zrealizować.

Najbardziej jestem dumna z tego, że mimo braku jakiejkolwiek pomocy z instytucji nadrzędnych udało nam się uratować i zapewnić kontrakt dla naszego Szpitala. Dziś mogą tam funkcjonować nie tylko oddziały szpitalne, ale przede wszystkim całodobowa izba przyjęć i 11 poradni specjalistycznych, zaś mieszkańcy po tą podstawową pomoc medyczną nie muszą jeździć do Nowego Targu czy Krakowa. Jestem dumna i szczęśliwa, że właśnie mnie udało się wraz z ówczesną Radą Miejską bezpłatnie przekazać budynek przy ul. Podhalańskiej Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i po wielu latach tułaczki osoby objęte pomocą tego Stowarzyszenia odnalazły w nim swoje miejsca na ziemi. Swoją siedzibę po wielu latach poszukiwań otrzymała również orkiestra dęta przy OSP Rabka. Cieszę się, że udaje mi się z sukcesem zabiegać o wsparcie finansowe wszystkich placówek zapewniających opiekę nad dziećmi zarówno w żłobkach jak i w przedszkolach. Dzięki temu, że na każde dziecko nasz samorząd przekazuje tym placówkom (i żłobkom i niepublicznym przedszkolom) prawie 400 zł miesięcznie, jest ich w naszej Gminie co raz więcej, i każde dziecko, które zostało zapisane do danej placówki zostało tam przyjęte, a obydwoje rodziców płacąc jedynie za wyżywienie, mogą wykonywać pracę zawodową.

Proszę podać z jakimi problemami, przed którymi stoi gmina, chciałaby się Pani zmierzyć w nadchodzących czterech latach?

E.P: - Budując plan na przyszłość myślę nie o kilku następnych latach, ale staram się stworzyć strategię, na kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat, bo to, o czym decydujemy dziś ma skutek nie tylko w najbliższej przyszłości. Dlatego już dziś reagując na to, jak zmienia się nasze otoczenie w imieniu samorządu rabczańskiego wraz z innymi gminami naszego powiatu i powiatu tatrzańskiego podpisaliśmy porozumienie z samorządem wojewódzkim o uruchomianiu pociągów regionalnych - dziś na trasie Zakopane - Nowy Targ – Rabka, a w przyszłości Kraków - Rabka zarówno z kierunku Mszana Dolna, jak i z kierunku Chabówka. Tą współpracę budujemy również a raczej powinnam powiedzieć przede wszystkim w obszarach walki z zanieczyszczeniem powietrza, bo przecież powietrze nie zna granic i walkę tą musimy toczyć wszyscy razem nie tylko wspólnie z sąsiednimi gminami, ale w całym kraju. Na szczęście dzisiaj możemy liczyć na duże wsparcie rządu, bo w ostatnich latach nie zajmował on głów rządzących. Smog jest problemem wszystkich. Po kilku latach walki, jako jednej z nielicznych gmin, udało się nam zapewnić rzetelny monitoring zanieczyszczenia powietrza, który potwierdził, że problem występuje tylko w miesiącach zimowych i tylko w określonych porach dnia, a nie jak próbowały nam wmawiać nierzetelne media, że ma niebotyczną skalę. Znajomość stanu faktycznego, zmieniających się przepisów i trendów naukowych oraz cierpliwość i rozważne decyzje zostały nagrodzone i dziś możemy po pierwsze kierować do naszych mieszkańców wyjątkowe wsparcie, przekazując 100 % dotacji na wymianę pieca, co wcześniej nie umożliwiały żadne programy pomocowe, a jeszcze przed końcem roku również na pompy ciepła czy instalacje fotowoltaiczne. Po drugie udało się podpisać porozumienia z PGNiG i PGE, dzięki którym sieć gazowa dotrze do wszystkich mieszkańców naszych sołectw, a w Rabce zostanie bezkosztowo aktywowane 900 martwych przyłączy. Zmiany demograficzne dotykają wszystkich Polaków, również i nas Rabczan, dlatego przede wszystkim musimy w dalszym ciągu zapewniać opiekę na dziećmi zarówno w żłobkach, całodziennych przedszkolach, szkołach ze świetlicami działającymi do późnych godzin popołudniowych, jak i nadal wspierać bogata ofertę zajęć pozalekcyjnych, które rozwijają pasję naszych dzieci. Już dziś realizujemy poprzez przekazywane dotacje bezpłatne lub częściowo płatne zajęcia: pływania, piłki nożnej, siatkówki, tańca, lekkiej atletyki, kajakarstwa, szachów, narciarstwa biegowego, snowboardu, chórów czy zespołów regionalnych. W przyszłości w porozumieniu z Teatrem będziemy mogli poszerzyć ofertę o koncerty w oparciu o zaplecze w nowym obiekcie. Równolegle z troską o dzieci i młodzież musimy zadbać o naszych seniorów. Chciałabym, aby w Rabce powstał dzienny dom pobytu dla ludzi starszych, takie miejsce, gdzie można przyjść samemu lub przyprowadzić rodzica by tam mógł z innymi spędzać pożytecznie czas.

Na jakich inwestycjach i projektach chciałby się Pani skupić, jeśli wygra Pani wybory?

E.P: - Oczywiście nadal chciałabym pracować nad rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej i w tym zakresie wiele już przygotowałam. Dzięki świetnie przygotowanym wnioskom udało się nam pozyskać ponad 10 milionowe wsparcie unijne oraz wyłonić wykonawców i podpisać umowy na budowę Bulwarów nad Poniczanką, Wodnego Placu Zabaw, dokończenie kanalizacji Ponic i Rdzawki. Prace rozpoczęły się już w tym roku i potrwają przez kolejne dwa lata. Liczę też, że w końcu zielone światło ujrzy bardzo ambitny projekt budowy basenów solankowych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Miasto wskazało już teren na tą inwestycję, znalazł się też inwestor, czekamy tylko na zapewnienie dostarczenia solanki przez Uzdrowisko Rabka S.A. lub dotację z budżetu państwa na samodzielny nowy odwiert solanki, którego szacunkowy koszt wynosi 30 mln złotych. O dokończeniu inwestycji, które zapisane są już w Wieloletniej Prognozie Finansowej naszej Gminy na lata 2018 – 2025 mówiłam na początku, ale ponieważ są ważne zasługują na przypomnienie: budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej oraz sali gimnastycznej i zaplecza dla stadionu w Chabówce, dokończenie budowy remizy i budowa stadionu w Rdzawce, remont stadionu i budynku zaplecza w Rabce, budowa remizy w Ponicach, dalsza rozbudowa wodociągów, kanalizacji, placów zabaw, przyszkolnych boisk i oświetlenia ulicznego oraz kontynuacja modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych w całej Gminie. Plany, które wymieniłam leżą w kompetencjach i możliwościach naszego samorządu, dlatego wymieniłam je w pierwszej kolejności. Są też takie obszary, które nie leżą w kompetencjach Gminy, ale jako Burmistrz będę się upominać, by zrealizowali je ci, których jest to obowiązkiem. Mam tu na myśli przeniesienie karetki pogotowia przez Szpital Powiatowy z budynku poczty do budynku straży pożarnej lub z powrotem do naszego Szpitala Miejskiego, utworzenie przez Starostwo Powiatowe szkoły zawodowej czy wykonanie chodnika przy drodze krajowej na końcu ul. Zaryte. Korzystając z okazji pragnę tą drogą podziękować za to, co wspólnie udało się zrealizować w naszej pięknej Gminie dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu środowisk. Mam też nadzieję, że kolejna kadencja, jeżeli wyborcy mi pozwolą, będzie dalszą możliwością niesienia pomocy wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Wymiaru tej pomocy ze względu na jej charakter nigdy nie widać, lecz proszę mi zaufać, trzeba jej wiele. Mam nadzieję, że niezależnie od wyniku wyborów, będzie ona nadal niesiona.

Dziękujemy za rozmowę

Komentarze

Baca
15.10.2018 12:00
IP: 93.159.186.82

Z waszych wpisów wnioskuję ,że nie macie zielonego pojęcia o tym co zostało w Rabce zrobione i ile pracy i zachodu to wymagało , potraficie tylko bluzgać i popierać ludzi którzy nie mają nic do zaoferowania , z obietnic innych kandydatów po ściśnięciu ich nie zostaje prawie nic. Co za matoły tutaj piszą , żadnych konkretów tylko źle i źle !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Definicja kłamstwa według slownika rabczańskiego
17.09.2018 10:49
IP: 176.100.196.188

Najlepiej co Pani wychodziło przez 12 lat kadencji to ...[Fragment usunięty - naruszenie Regulaminu]...!!!Jest Pani w tym najlepsza !!! Gratuluje !! Rodzice są pewnie z pani dumni.

Ktos
15.09.2018 01:22
IP: 78.130.100.92

Program P.Przybylo nie obejmuje dostarczenia możliwości spędzania czasu dla ludzi z przedziału wiekowego 19-59 lat.

rabczanin
12.09.2018 12:37
IP: 37.47.77.139

Po Ewce to tylko zgliszcza

wojtek
12.09.2018 11:14
IP: 94.254.145.31

Takiego Cygana jak ty to tutaj nie ma wstyd mi naprawdę za Panią

Zybi
11.09.2018 11:44
IP: 213.216.88.27

Ewa - przejedź się do Krynicy albo Kudowy to wtedy zobaczysz jak wygląda i powinno funkcjonować prawdziwe uzdrowisko. Bulwary nad Poniczanką - typowa kiełbasa wyborcza obiecywana z resztą pod koniec zeszłej kadencji, a o większości dróg w mieście do remontu (o utrzymaniu i czystości nie wspomnę żeby cię nie zdołować bardziej) to naprawdę mogłaś sobie przypomnieć pod koniec tej (mam nadzieję ostatniej) kadencji.

Zawiedziona
11.09.2018 11:12
IP: 188.146.66.255

Ale żeby 12 lat czekać na te słowa dane w Chabówce to chyba stanowczo za długo. U nas z tych słów zadowoleni są tylko strażacy i to nie wszyscy, a to jednak nie wystarczy żeby wygrać. Tak, że w czasie wyborów Chabówka Pani odpowiednio do spełnionych obietnic podziękuje

andzej
10.09.2018 20:31
IP: 94.254.148.90

Po ilości komentarzy negatywnych widzimy jak cie mieszkańcy oceniają ja powiem od siebie do dupy

takatam
10.09.2018 19:46
IP: 176.100.199.38

" Kandyduję, bo zawsze dotrzymuję danego słowa". Poważnie? W pierwszych wyborach na burmistrza wystartowała pani jako specjalista ds pozyskiwania funduszy unijnych. To ile udało się pani tych funduszy pozyskać dla Rabki i jak to się ma w porównaniu z okolicznymi gminami nie wspominając już o najbliższych uzdrowiskach i miejscowościach żyjących z turystyki (Szczawnica, Muszyna, Krynica, Białka Tatrzańska, Bukowina) które odstawiły Rabkę w rozwoju o jakieś 20 lat?

antek
10.09.2018 15:11
IP: 94.254.148.90

Ewa ty ciekawe co jesteś warta chcesz mieszkać na zadupiu chyba tego wszystkiego nie ogarniasz ruszy co masz pod beretką

Czarna Owca
10.09.2018 12:37
IP: 188.146.0.190

Tegoroczne wybory na burmistrza to oceniając po kandydatach wydają się wyborem między czymś złym a bardzo złym. Zadziwiające, że wśród kandydatów brak osób np. ze średnim wykształceniem ale ogarniających sprawy Rabki, może byliby bardziej życiowi od tej pseudointeligencji z awansu społecznego?!

antek
10.09.2018 07:23
IP: 94.254.148.13

Jak byś miała samokrytyke to byś nie startowała bo dużo zła zrobiłaś dla tej miejscowości i dla ludzi tu mieszkajacych

bolek
09.09.2018 22:28
IP: 37.248.211.225

@ Ewa według ciebie komentarze są nic niewarte ponieważ nie pieją hymnów pochwalnych na rzecz królewny z bożej łaski Gdyby było inaczej to twoje spojrzenie też by było inne uważam że ludzie właściwie oceniają tą panią i mam nadzieję że podejmą właściwą decyzję żeby jej nie wybrać

Konrad Górski
09.09.2018 22:28
IP: 94.254.152.196

ZRÓWNOWAŻONY, wytrawny, pozbawiony narcyzmu inaczej "tulipanizmu" polityk unika jak ognia, przede wszystkim pod własną pupą czyli słów: "zawsze" i "nigdy". A już w szczególności na piśmie i na dodatek kiedy sam bez dziennikarskiego zaskoczenia przygotowuje w spokoju domowym tekst. Jednak unoszona na skrzydłach gołębicy głupota - nawet niechby tylko ta polityczna, hipokryzja, tupet, arogancja, bezczelność sprawiają, że wciąż ona lata wysoko nad Rabką i zatacza coraz wyższe loty tracąc kontakt z rzeczywistością. Jest więc szansa, że niedługo opuści orbitę miasta a nawet Ziemi co by inne pozaziemskie cywilizacje mogły na tym przykładzie uczyć się jak podporządkowywać sobie jednych a d.mać i kiwać innych ziomków. Boleje nad tą gołębicą, która na szczęście nie jest nią a tylko synonimem lotu więc gołębica będąc pięknym ptakiem z rodziny gołębiowatych zostanie na Ziemi a ta zadufana w sobie osoba wywodząca się z innej rodziny odleci (w ślad za tekstem już to dokonało się - odleciała!) na zawsze w kosmos ... Dyżurny: Houston, we have a problem. Jakiś obiekt leci z Polski wprost na czołowe zderzenie z Venus!

Rabczanka
09.09.2018 19:12
IP: 91.232.63.179

Pycha kroczy przed upadkiem. Koniec arogancji władzy.

Ewa
09.09.2018 18:22
IP: 83.27.230.134

dyżurni nie zawiedli ... proszę spojrzeć na godziny dodawania komentarzy , sposób pisowni , wypowiadania się . Te same osoby pisały po kilka komentarzy różnie się podpisując . Te kometarze są nic nie warte!

Zocha
09.09.2018 10:42
IP: 77.255.101.70

Chwaląc się zapomniała pani dodać, że tylko w 2017r. otrzymała pani od mieszkańców prawie 164 tysiące złotych jako pensję (w 2014r. otrzymała ponad 188 tyś zł, 2015 - 172 tyś. zł, 2016 - ponad 162 tyś. zł . Za 4 lata ponad 686 tyś. Złotych. Na tą panią wszyscy Rabczanie wydaliśmy prawie 2 MILIONY ZŁOTYCH!!! Dzięki temu, że pełni pani Przybyło funkcję burmistrza, dodatkowo zyskała pani tylko w 2107r. ponad 13 tyś. złotych za zasiadanie w spółce Rady Nadzorczej Górna Raba ( (a zasiada tam już kilka lat). Do tego dochodzą różne "dodatki" - delegacje (płatne) czas na zakupy i pobyty w niezłych hotelach. I różne "serdeczne" podziękowania od wdzięcznych mieszkańców, którym wspólnie w interesach było po drodze. Rabczanie, sami policzcie ile ta pani o mizernych kompetencjach i niezbyt przyjemnych cechach charakteru kosztowała nas mieszkańców przez 12 lat urzędowania! Pamiętajcie 2 miliony wydane a właściwie wyrzucone w błoto!

antek
09.09.2018 08:25
IP: 94.254.148.27

Daje ci tylko 10 procent w tych wyborach na więcej nie jesteś warta byliście cienia sami i zostaniecie nimi Powielaliscie wszystko po Rapaczu i uderzyła woda sodowa nie zrozumiałamś przez te 12 lat co to jest burmistrz bo prawdę mówiąc jesteś tam tylko dla kasy bo pamiętam i wiem jaka byłaś zamożna 12 lat temu a teras ho ho ustawiona na lata

Rabka
09.09.2018 07:12
IP: 83.26.243.180

Jakie ratowanie uzdrowiska, pierwsze co pani zrobiła, to zmniejszyła strefy uzdrowiskowe. Od samego początku pani chciała zniszcz Rabkę. Samo zadłużenie na dzień obecny......

ja
08.09.2018 23:03
IP: 37.248.214.234

Słowo Ewy przybyło jest tyle warte co zeszłoroczny śnieg

robcuś
08.09.2018 23:01
IP: 37.248.214.234

Szkoda że tak późno dotarło do mieszkańców kim jest Ewa Przybyło z rodziny Zapałów. Zawsze przestrzegałem żeby na tą rodzinkę nie głosować bo nie przyniesie to nic dobrego dla naszej miejscowości. Ale mieszkańcy zachwycili się tą pustą kobietą która nie miała pomysłu na rządzenie sprawiała tylko pozory że coś potrafi A teraz okazuje się że król jest nagi

Hali
08.09.2018 22:55
IP: 178.37.146.157

Kandyduję, bo zawsze ...[Fragment usunięty - naruszenie Regulaminu].... Kandyduję, bo zawsze jestem królewną. Kandyduję, bo zawsze jestem najlepsza. Kandyduję, bo zawsze chodzi mi o władzę. Kandyduję, bo zawsze mam rację :)

White
08.09.2018 22:35
IP: 83.27.237.109

co to w sejmiku nie było szans no tak dotrzymujemy słowa Niebęde kandydować na Burmistrz startuje do sejmiku Małopolski i jak wy ludzie Jej wierzycie w ciągu trzech miesięcy dwie obietnice

STOP NWO
08.09.2018 21:57
IP: 93.159.186.227

Wybory= masonski teatr dla gojow.

Waldi
08.09.2018 21:27
IP: 91.232.63.24

Szanowna Pani Burmistrz Kiedy wreszcie zrozumie Pani, że bycie burmistrzem to pokorna służba MIESZKAŃCOM. To nie pycha i wydumane JA. które przebija z każdego zdania. Kolejne, drogie inwestycje w Rabce a i owszem to jest potrzebne, ale co chce Pani jako burmistrz zrobić dla zwykłych mieszkańców, którzy cały rok tutaj mieszkają i płacą podatki. Rabka Zdrój to nie tylko turyści, którzy tu przyjeżdżają...Gdzie jakieś konkretne programy dla rodzin mieszkających w Rabce zwłaszcza wielodzietnych. Kiedy wreszcie zacznie pani słuchać mieszkańców np, na zebraniach osiedlowych i realizować ich konkretne potrzeby, a nie te wg Pani dla nich potrzebne.

antek
08.09.2018 19:47
IP: 94.254.148.27

Wstyd mi za panią czy ma pani wsobie samokrytyke chyba nie napewno nie przegetowaliscie 12 lat nie macie naprawdę pomysłu na dobro Rabki dla mnie jesteście cieniasami

guma z opon i uszczelek
08.09.2018 19:44
IP: 31.0.68.168

A na orliku w Rabce dalej jest granulat SBR z utylizowanych opon i uszczelek. Kadm i ołów. Dlatego dzieci mają czarną skórę. Gminy zakupiły tani granulat zamiast bezouecznego silikonu .

Pazerna Ewa
08.09.2018 19:19
IP: 94.254.153.22

W dodatku trzeba się zastanowić dlaczego nasza dyktatorka zarania więcej od wielu burmistrzów wielkich miast???? Burmistrz Zakopanego zarabia mniej, a burmistrz Rabki-Zdroju więcej, niż średnia krajowa. Gmina Rabka Zdrój jest na dzień 18.10.2017 r. zadłużona na kwotę: 25.089.488,83 zł. co w przeliczeniu na mieszkańca daje kwotę: 1452,61 zł. (...) Zarobki brutto burmistrza wynoszą: 12.540,00 zł (...) Zarobki burmistrza Zakopanego (...)wynoszą: 10.831,12 zł.

Mieszkanka
08.09.2018 19:17
IP: 188.146.34.117

Nie zmarnuję swojego głosu na Panią. Koniec z nepotyzmem.!!

Przybyło to pinokio
08.09.2018 19:16
IP: 94.254.153.22

No nie - to jest już szczyt kłamstw! Przecież to Przybyło obiecywała nam: -"W Rabce powstanie aquapark i delfinarium. Choć dla większości osób wydawał się śmieszny (no bo co mają wspólnego delfiny z Podhalem?), władze Rabki z panią burmistrz na czele szybko wytłumaczyły, że śmiać się nie ma z czego. Aquapark miał stanowić atrakcje dla turystów, a delfinarium działać jako sanatorium, w którym leczono by m.in. dzieci autystyczne czy kobiety w depresji poporodowej." - Zbudujemy wodospad na SMS-y. "Rabczańska Niagara", czyli pomysł budowy wodospadu na progu potoku Poniczanka jest stosunkowo świeży. Burmistrz Przybyło ogłosiła go po powrocie z wakacji w 2013 r. Odwiedziła wówczas Chorwację, gdzie oglądała tam piękne wodospady. -Chcemy zbudować przede wszystkim kolej krzesełkową na Polczkówkę. Fundacja chce nie tylko wymienić orczyk na krzesło, ale także przedłużyć trasę narciarską - z Polczakówki, aż na górę Grzebień. Gdy to się uda, w Rabce powstanie stok narciarski o długości ok. 2 kilometrów. Takie warunki ma niewiele wyciągów na Podhalu. Przedłużenie wyciągu i stoku wymaga jednak, by fundacja dogadała się z prywatnymi właścicielami terenu.

Jola
08.09.2018 19:05
IP: 37.47.77.24

Gdy na początku pierwszej kadencji p. Burmistrz spowodowała budowę na końcu ulicy Parkowej dużego parkingu , to głosiła , że w dni robocze jest to parking dla pracowników UM . Dzisiaj pracownicy UM parkują przy ulicy Parkowej wzdłuż Parku Zdrojowego .... bo tak wygodniej , a przyjezdni niech szukają ! Parking k/kina wzdłuż ul. Nowy Świat został zaanektowany na parking garażowy firmowych samochodów dostawczych . Klienci kina niech szukają ! Przez dwanaście (!) lat nie zrobiono NIC dla wyeliminowania ruchu quadów i motocrossów przynajmniej z Centrum Zdroju . Ryczące maszyny , a właściwie ich "zakaskowani " właściciele popisują się na ul. Orkana szybką i ryczącą jazdą - gdzie jest SM ? Przyglądam się innym Kandydatom . Jola

andzej
08.09.2018 15:43
IP: 94.254.148.27

A park znajądz historie to Pani miała wyłożone wszystko na tacy pieniądze projekty tylko to pociagnąć dalej no i zrobiła to Pani i tyle było pani dzieła w park co najważniejsze było to zrobione przez poprzednika a nie przez panią

Konio
08.09.2018 15:38
IP: 188.146.1.90

Mała uwaga do Pana redaktora;po tegorocznych wyborach kadencja burmistrza trwa 5 lat!

Jan
08.09.2018 14:35
IP: 46.170.213.50

Lanie wody.

wojtek
08.09.2018 14:05
IP: 94.254.151.12

Znowu P. ...[Fragment usunięty - naruszenie Regulaminu]... dotrzymywanie słowa sama P . w to nie wieży przekonałem się na tym P. słowie i na pewno na to nigdy więcej nie zagłosuje

Miejscowy
08.09.2018 11:30
IP: 185.174.115.87

I o to chodzi, ma Pani mój głos.

szyderca
08.09.2018 08:33
IP: 89.15.237.88

Ta,tyle czasu nic się nie robiło na stadionie a teraz nagle wielkie plany ha ha.Zaplecze dla Chabówki miało być w remizie...jest ale na kretowisku.

Jon
08.09.2018 01:04
IP: 93.159.186.229

przestan babo lac wode mialas na to trzy kadencje to koniec musi nastapic zmiana bo Rabka umiera przy twoich rzadach

wyborca
08.09.2018 00:39
IP: 185.174.114.108

Jak zwykle zero powagi zawsze ten dziecinny uśmieszek ,tak też niepoważne były działania tej pani jako burmistrz przez te stracone dla Rabki 12 lat.

krzyżyk na drogę
08.09.2018 00:35
IP: 31.0.71.175

O jakim uzdrowisku pani mówi tego uzdrowiska już nie ma ponieważ większość atrakcyjnych terenów zostało w głupi sposób zzabudowae jak na przykład osiedle uchaczy przy Orkana nawet pod szczytem Grzebienia zaczyna się budować. Ciekawe gdzie będą spływać ścieki. Zniszczyła pani to uzdrowisko do tego stopnia że każdy kto przyjdzie po pani objąć stanowisko burmistrza będzie miał trudny orzech do zgryzienia nie wspomnę o zadłużeniu które przez wiele lat będzie ciążyło nad mieszkańcami ograniczając możliwość wzięcia dofinansowania. Pani rządy przez 12 lat to dla Rabki kamień u szyi Mam nadzieję że ludzie już to zrozumieli i nie dadzą wpuścić się w puste obietnice. Zapewne ma pani wiele możliwości nie będąc burmistrzem Jak wspomniała pani siostra z spółdzielni mieszkaniowej mówiąc że o panią zabiega wiele firm i przedsiębiorstw więc zapewne znajdzie pani miejsce dla siebie w związku z tym powiem tak idź kobieto i masz krzyżyk na drogę

zdarta płyta bełkot i tyle
08.09.2018 00:23
IP: 31.0.71.175

W ciągu 12 lat udało mi się z panią spotkać kilka razy Wtedy otworzyły mi się oczy jakim człowiekiem pani jest naprawdę Szczyt arogancji buty pychy i bezczelności a przychodziłem do pani w ramach komitetu osiedlowego prosząc o pomoc w załatwieniu spraw nie moich ale wielu mieszkańców oczywiście spotkaliśmy się z cyniczny odpowiedzią i oczywiście nic nie zostało zrealizowane Tak właśnie wygląda pani służba dla mieszkańców gminy. choćby nie wiem jakie stare kotlety pani odgrzewa ła i nawet złoty góry obiecywała to nie jestem w stanie nawet na jotę pani zaufać Odejdź kobieto z honorem nie denerwuj więcej ludzi. A propos szpitala to rzeczywiście stworzyła pani "profesjonalną ekipę" na czele z panią prezes pytanie tylko jakie ma wykształcenie czy skończyła przynajmniej szkołę średnią bo o zarządzaniu to nie ma zielonego pojęcia.

Chabówczanin
07.09.2018 23:51
IP: 89.64.51.130

Dotrzymuje Pani słowa tak jak obiecywany od trzech kadencji chodnik w Chabówce.

podróżnik
07.09.2018 23:49
IP: 89.64.51.130

Przez kogo "wskazywani jesteśmy, jako najpiękniejsze uzdrowisko południowej Polski"? Chyba nie była Pani w Krynicy-Zdrój, Szczawnicy, Polanicy-Zdrój, Muszynie i innych, które dawno nas już wyprzedziły w rozwoju.

Zawzięty kajakarz
07.09.2018 23:42
IP: 89.64.51.130

Mam pewne obawy, czy tak rozpowszechnione w Rabce kajakarstwo, nie będzie kolidowało z obiecywanymi przez Panią od lat wodospadami na SMS-y.

rupier
07.09.2018 23:39
IP: 89.64.51.130

Chciałbym się szczerze zapisać na dotowane kajakarstwo. Tylko nie wiem, gdzie odbywają się spływy. Czy Słonką, czy Poniczanką?

666
07.09.2018 23:38
IP: 94.254.157.58

pierydolicie wszyscy farmazony

inżynier od powietrza
07.09.2018 23:13
IP: 89.64.51.130

Jako inżynier powinnam jednym tchem powiedzieć, że powietrze nie zna granic. hahahah pamiętamy Pani stwierdzenie w wywiadzie "Czy widzieliście Państwo, żeby ktoś chodził w Rabce w maskach tak jak w Chinach?" Mam do Pani pytanie: Czy głupota nie zna granic?

wspaniała prezes
07.09.2018 23:06
IP: 89.64.51.130

Szpital ma milionowe zadłużenia dzięki działaniu prezes po zawodówce, która zarabia ponad 200 tysięcy rocznie. Widać, że niekompetencja jest w cenie.

Niezadowolony Tomasz
07.09.2018 22:45
IP: 94.254.144.138

Główne wady rządów Pani Burmistrz: - po kilkunastu latach wziąż brak miejscowego planu zagospodarownia terenu - brak wodociągów, kanalizacji i gazu w większości gminy - ogromne zadłużenie gminy - reklama gminy praktycznie nie istnieje, a skojarzenia z miastem wiążą się z zatrutym powietrzem, jest to pierwsze skojarzenie jakie ma większość osób z jakimi rozmawiam, czy jest to Śląsk czy Podlasie - brak propozycji dla młodzieży, np. zero koncertów w tym roku, co z tego, że Muszla ładna i zadbana, jak główną tegoroczną atrakcją był zlot foodtracków, a nie wydarzenie muzyczne - podatki od niektórych rzeczy są śmiesznie wysokie, na przykład za posiadanie jednej naczepy w firmie podatek wynosi 1600 zł, a dla porównania w Nowym Targu jest to trochę ponad 200 zł. Efekt: firmy związane z transportem przenoszą działalność poza gminę - szpital wygląda jak muzeum komunizmu - nadrzecze Poniczanki zamiast wykorzystać przestrzeń do spędzania czasu, to wszystko zarośnięte i nieatrakcyjne - chodnik w Chabówce to jakieś splot kłamstw i niedomówień, nie było żadnych wniosków do województwa odnośnie budowy chodnika, pomimo, że jest to droga wojewódzka, z PKP nikt się w tej sprawie nie kontaktował, a poza tym tak blisko torów chodnika nie można zbudować - pół Rdzawki pali w piecu odpadkami z pantofli i nikt się tym tematem nie interesuje - Rabka Zaryte to praktycznie nie istnieje inwestycyjnie, chyba ktoś zapomniał o ich istnieniu - a tak na koniec to taka myśl o potencjale Rabki, pół Polski przyjeżdża na wakacje i odpoczynek na południe, głównie są to powiaty nowotarski i tatrzański, a Rabka nie potrafi tego dobrze wykorzystać, nakładają się na to układy, brak odpowiednich ułatwień dla inwestorów itd. Niedobrze się działo do tej pory, mam nadzieję, że się to zmieni.

młoda matka
07.09.2018 22:39
IP: 89.64.51.130

Moje dzieci żyją w tym smogu... Czas na definitywne zmiany. Ta Pani już pokazała. (Nie) dziękujemy, do widzenia

Rabka
07.09.2018 22:29
IP: 89.64.51.130

Pociągi zlikwidowane, dworzec już nie jest nasz, nie mówiąc, że do remontu gmina nic nie miała, rondo u Łopaty nie nasze pieniądze, szpital w ruinie przypomina psychiatryk, Rabcio budowane nie z naszych pieniędzy. No faktycznie, nic tylko chwalić i być szczęśliwym

Rabczanka
07.09.2018 22:27
IP: 89.64.51.130

Pani burmistrz, czy Pani przeczytała co napisała? Bo chyba mieszkamy w innych gminach

Franek
07.09.2018 22:27
IP: 93.159.186.241

Ewa proszę nie, daj już spokój nawet Leszek którego wspierasz ci nie pomoże.

rozbawiona
07.09.2018 22:26
IP: 89.64.51.130

Hahahahaha no tyle bzdur w jednym miejscu napisanych to jeszcze nie było

Ej ewcia ewcia
07.09.2018 22:08
IP: 94.254.151.45

Jaką gmine opisuje ta kobieta? Na pewno nie Rabke. Bełkot i tyle

Paź Królowej
07.09.2018 22:07
IP: 93.159.186.84

Mój Boże jak Królowa z bajki...

Wczasowicz
07.09.2018 22:01
IP: 46.215.58.29

Super dla uzdrowiska, ale nie kosztem mieszkańców. Co z tego że rabczanie będą mieć bulwary za 10mln złotych jak kanalizacji nie mają a za wywóz beczką trzeba zapłacić 50zł/m3 . Okoliczne gminy solary już dawno pozakładały ludziom za cenę 2500zł ale Rabka tego nie potrzebuje. Jako mgr inż. Powinna pani również pamiętać, że oprócz centrum uzdrowiskowego są jeszcze obrzeża miejscowości i tam też potrzebny jest asfalt na drogach, kanalizacja, wodociąg a pani takie obrzeża zlewa. Np. Zaryte ma oczyszczalnię ścieków i sortownie odpadów a kanalizacji nie ma. Idąc sadecka od ronda do centrum oddychać się nie da ale nie od dymu z kominów tylko od wypuszczanych do rowów szamb. Szamba idą do rzek i co? Jest ok? A ludzi nie stać na wywóz bo jest chorendalnie drogo. Także ja mam w d... Inwestycje typu bulwary. Zróbcie konkret dla mieszkańców.

Zocha
07.09.2018 21:30
IP: 77.255.114.14

Kobieto nawet resztek wstydu nie masz! Dotrzymujesz słowa tylko sobie. Gdzie widzisz swój interes. Nigdy więcej pani Przybyło! Mamy możliwość wybrania ludzi kulturalnych, chcących pracować na rzecz mieszkańców a nie swojej rodziny i "swoich" podnóżków. Dosyć pani ...[Fragment usunięty - naruszenie Regulaminu]..., bezczelności, złośliwości. Pani kadencja to niszczenie Rabki jako uzdrowiska i zadłużanie na niespotykaną skalę. Zniknij maro!

Nie kpij
07.09.2018 21:30
IP: 188.146.39.22

Pierwsza w tytule wypowiedź już jest kłamstwem.

Maryla
07.09.2018 21:09
IP: 91.232.63.179

My już Pani dziękujemy. Czas na zmiany.

piotrek
07.09.2018 20:55
IP: 83.26.250.8

ale jaja Ewka przypisuje amfiteatr jako swoje osiągnięcie -ludzie trzymajta mnie ...

Dodaj kometarz

Podaj sumę cyfr 4 i 2: *
* - pole obowiązkowe

Regulamin

Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników – nie są stanowiskiem Redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy, które łamią niniejszy Regulamin, który stanowi, że: nie będziemy dopuszczać do obrażania ludzi, obrzucania się błotem, wyśmiewanie się z kogoś, z czyichś ułomności lub wad. Usuwane będą komentarze zawierające wulgaryzmy, chamskie wypowiedzi, nawołujące do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, rasistowskie, zawierające pomówienia i oszczerstwa. Mniej zaostrzone kryteria będą się tyczyć osób publicznych - ci nawet z ostrą krytyką muszą się liczyć, bo jest wpisania ich działalność. Nie będą też publikowanie komentarze w sposób rażący odbiegające od tematu, ujawniające dane osobowe, zawierające nieuzasadnione linki do innych stron www, adresy e-mail, dane teleadresowe, reklamy, komunikaty itp.

zobacz więcej »