• Sobota, 19 września 2020
  • Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Informacje

Pożegnania nadszedł czas... Dyrektor i dwóch nauczycieli odeszło na emeryturę

Data: 25 czerwca 2019, Wtorek / Ilość wyświetleń: 1334

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej była wyjątkowa. W tym dniu miało miejsce jeszcze jedno szczególne wydarzenie. Pożegnano trzy nauczycielki – dyrektor Annę Piwowarską, Elżbietę Strug oraz Elżbietę Piwowar, które po wielu latach pracy w tej szkole przeszły na zasłużoną emeryturę. 

Szkołę ukończyli uczniowie ostatniego rocznika gimnazjum oraz klasy ósmej. W części artystycznej wspominali lata spędzone w murach kasinczańskiej szkoły i przeżycia, jakie towarzyszyły im od początku edukacji. Z nostalgią, a niektórzy ze łzami w oczach, żegnali swoich nauczycieli i młodszych kolegów. Najlepsi uczniowie szkoły odebrali nagrody książkowe, dyplomy i medale za wysokie wyniki w nauce, za najwyższe lokaty w konkursach przedmiotowych, czytelnictwie, za wzorową frekwencję i osiągnięcia sportowe. Absolwenci, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz ich rodzice zostali uhonorowani wpisem do Złotej Księgi.

Na Mszy świętej, którą odprawił Ks. Dominik Popielarczyk, społeczność szkolna dziękowała za szczęśliwie przeżyty rok szkolny, sukcesy oraz dobrze wykorzystany czas nauki i pracy.


Anna Piwowarska pracowała w zawodzie 35 lat, w tym 15 lat pełniąc funkcję dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej. Z jej osobą łączą się ważne dla szkoły zmiany i wydarzenia. W okresie tym we współpracy z organem prowadzącym unowocześniono i doposażono bazę szkolną, wprowadzono wiele szkolnych tradycji, zrealizowano szereg projektów unijnych, wiele razy szkoła uzyskiwała najwyższe oceny pracy. Dzięki skutecznym rozwiązaniom organizacyjnym Pani Dyrektor, prężności podejmowanych działań oświatowo-wychowawczych placówka może poszczycić się wieloma osiągnięciami uczniów w konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych, a także znakomitymi wynikami w olimpiadach, turniejach i zawodach sportowych. Gimnazjum otrzymało tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień młodzieży. Szkoła zorganizowała wiele imprez kulturalno-oświatowych i sportowych, m.in. gminnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości, Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 80. rocznicy strajku chłopskiego w Kasince Małej, uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego par z Gminy Mszana Dolna, Gminnego Przeglądu Małych Form Teatralnych, Konkursu Wiedzy o Gminie Mszana Dolna, corocznie - Turnieju Mini Piłki Nożnej im. Wojciecha Stożka, gminnych i powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Dzięki staraniom Anny Piwowarskiej oddano do użytku nowe boisko sportowe wykonane w ramach programu „Blisko Boisko” oraz nadano Gimnazjum sztandar. Dbałość o potrzeby uczniów, umiejętności organizacyjne, rzetelne, kompetentne kierowanie szkołą zostały dostrzeżone i podkreślone w przemówieniach wygłoszonych podczas uroczystości.

Elżbieta Strug, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz muzyki posiada 36-letni staż pracy, w tym 35 lat poświęciła nauczaniu i wychowaniu uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej. Muzyka i śpiew zawsze towarzyszyły wszystkim szkolnym uroczystościom, tworząc ich niezwykłą oprawę i podniosły klimat. To dzięki zaangażowaniu Pani Elżbiety szkolne święta i uroczystości były niezwykłe, zachwycały wszystkich – uczniów, rodziców, zaproszonych gości. Przez długie lata pracy nauczycielka kształtowała w uczniach zamiłowanie do muzyki i szacunek dla rodzimej kultury. Rozśpiewała dzieci i młodzież, ucząc muzyki, wprowadzała ich w świat kultury, sztuki, w świat wartości ważnych szczególnie dla młodych ludzi. Kształtowała ich wrażliwość, otwartość na to wszystko, co piękne i dobre.

Elżbieta Piwowar przeszła na emeryturę po 40 latach pracy w zawodzie, w tym 17 latach opieki nad przedszkolakami w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej. Pani Elżbieta była dla maluszków przewodnikiem, dzięki któremu odkrywały świat, swoje mocne strony, dostrzegała ich uzdolnienia, potrafiła je rozwijać i zaprezentować, a w trudnych chwilach zawsze wspierała i dodawała otuchy. Z wielkim zaangażowaniem i dbałością o szczegóły przygotowywała przedszkolaki do występów podczas świąt i uroczystości, wprowadzała ich w zaczarowany świat bajek, uczyła literek i cyferek, zgodnie ze słowami wybitnego wychowawcy: „Bo jakie  będą  początki,  takie  będzie  wszystko”.

Podziękowania i słowa uznania dla nauczycielek za trud włożony w kształcenie oraz wychowanie dzieci i młodzieży, za wieloletnią pracę na rzecz szkolnej społeczności popłynęły od nowej Dyrektor – Magdaleny Obajtek, Starszego Wizytatora Kuratorium – Małgorzaty Lenartowicz, Wójta Gminy Mszana Dolna – Bolesława Żaby, Sołtys wsi Kasinka Mała – Heleny Kani, przedstawiciela służby zdrowia – Marii Lis, nauczycieli, pracowników szkoły, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, przedszkolaków i rodziców. W przemówieniach pełnych wzruszeń i wspomnień padło wiele ciepłych słów na temat odchodzących na emeryturę nauczycielek, ich zasług, serdeczności, profesjonalizmu, zaangażowania i rzetelnej pracy. Były kwiaty, upominki, uśmiechy i łzy wzruszenia..

„Coś się kończy, coś zaczyna” – dla uczniów i nauczycieli zaczynają się wakacje, czas odpoczynku i zabawy – skończył się rok wytężonej pracy i realizacji nowych zadań – wzruszającą uroczystość podsumowują kasinczańscy nauczyciele. Dla naszej Pani Dyrektor Anny Piwowarskiej, Pani Elżbiety Strug i Pani Elżbiety Piwowar kończy się czas trudnej i pełnej wyrzeczeń, ale jakże satysfakcjonującej pracy nauczyciela oraz dyrektora szkoły, a zaczyna się czas zasłużonego wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół. Jeszcze raz dziękujemy Paniom za wszystko, życzymy, aby dalsze lata upływały w zdrowiu, szczęściu i spokoju.
 
Dorota Borowiec, fot. Paweł Gargas