• Czwartek, 20 lutego 2020
  • Imieniny: Leona, Ludomiła, Lubomira

Informacje

XIII sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Data: 26 września 2019, Czwartek / Ilość wyświetleń: 1698

Przewodniczący Józef Skowron informuje, że 27 września 2019r. /piątek/ o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

Porządek obrad:

Otwarcie XIII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,

2) w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/62/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,

3) w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/63/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania,

4) w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2019 r.,

5) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2019-2027.

Podjęcie uchwał na wniosek Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju:
1) w sprawie: rozpatrzenia skargi z 23 kwietnia 2019r. (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.5.2019,

2) w sprawie: rozpatrzenia skargi z 6 maja 2019r. (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.6.2019,

3) w sprawie: rozpatrzenia skargi z 28 maja 2019r. (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.7.2019,

4) w sprawie: rozpatrzenia wniosku z 15 kwietnia 2019r. (data wpływu) opatrzony nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.8.2019,

5) w sprawie: rozpatrzenia skargi z 19 sierpnia 2019r. (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.10.2019.

Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
Interpelacje i wnioski radnych.
Zamknięcie sesji.

Materiały prasowe