• Czwartek, 21 października 2021
  • Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny

Informacje

Święto szkoły uzdrowiskowej (zdjęcia)

Data: 23 września 2021, Czwartek / Ilość wyświetleń: 1092

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rabce-Zdroju, wchodząca w skład Zespołu Szkół Uzdrowiskowych, obchodziła swoje święto.

1–2 czerwca 1996 roku zwołano w Rabce-Zdroju Pierwszy Światowy Zlot Kawalerów Orderu Uśmiechu, podczas którego otwarto Muzeum Orderu Uśmiechu, które obecnie znajduje się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Rabkoland”, a miastu nadano status „Miasta Dzieci Świata”.

17 czerwca 2018 roku nastąpiło oficjalne nadanie Szkole Podstawowej w Rabce-Zdroju imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. Od tego dnia szkoła uzdrowiskowa weszła do rodziny szkół imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.

21 września obchodzony jest Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Krystiana Mordarskiego dzień ten stał się także Świętem Szkoły. Święto ma na celu propagowanie idei dziecięcego Orderu Uśmiechu, podmiotowości dziecięcej, praw dziecka, dziecięcego obywatelstwa i pedagogiki Janusza Korczaka.

Obchodom towarzyszył cykl działań dydaktyczno-wychowawczych mających na celu promocję idei Orderu Uśmiechu oraz prezentację wybranych patronów jako wzorów szlachetnych postaw dla dzieci i młodzieży. Podczas święta nadano po raz pierwszy tytuły „Przyjaciela Szkoły Uzdrowiskowej” i wręczono pamiątkowe statuetki oraz dyplomy za bezinteresowną pracę na rzecz Szkoły oraz popularyzowanie działań Szkoły wpływającą na jej pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym. Pomysłodawcą projektu wręczania honorowego tytułu „Przyjaciel Szkoły Uzdrowiskowej” był Dyrektor ZSU w Rabce Krystian Mordarski. Honorowy tytuł może otrzymać osoba prywatna, firma lub instytucja, która przyczyniła się do rozwoju i podniesienia rangi Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, spełniając niektóre z kryteriów opracowanego regulaminu. Tytuł ten może być przyznany tylko raz. Nadaje go kapituła. W skład kapituły wchodzą: przewodniczący – wicedyrektor Marta Woźniak; czterech wybranych członków rady pedagogicznej: Lucyna Cholewa, Katarzyna Gil, Jadwiga Hadwiczak, Anna Wojtyczko; przewodniczący samorządu uczniowskiego (w bieżącym turnusie) Kacper Szybkowski. Prawo typowania kandydatów do honorowego tytułu przysługuje: kapitule, dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, samorządowi szkolnemu. Honorowy tytuł „Przyjaciel Szkoły Uzdrowiskowej” na wniosek dyrektora, został przyznany rabczańskim Kawalerom Orderu Uśmiechu – Marioli Burcan, Wandzie Wiecha, Piotrowi Burcanowi, Józefowi Mateji oraz Joachimowi Buchwaldowi.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Dyrektor powitał przybyłych gości: Kawalerów Orderu Uśmiechu, p. Albinę Klimaszewską – wdowę po Kawalerze Uśmiechu Zenonie Klimaszewskim, p. Annę Paluch – Posła na Sejm RP, p. Martę Malec-Lech - Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, St. Wizytator Alicję Sienkowiec reprezentującą Małopolskiego Kuratora Oświaty, p. Leszka Świdra – Burmistrza Rabki-Zdroju, p. Agatę Suszczyńską przedstawiciela Departamentu Edukacji Województwa Małopolskiego, p. Annę Źrubek oraz Monikę Chlebek przedstawicielki Zarządu „Uzdrowiska-Rabka” S.A, oraz dyrektorów szkół zorganizowanych przy podmiotach leczniczych: p. Annę Dachowską p. Iwona Szymaszek, p. Mirosława Pniewskiego p. Bolesława Barę – Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju.

Uczniowie zaprezentowali wesoły program artystyczny, w którym m.in. odtworzyli ceremonię nadania Orderu Uśmiechu.

Dyrektor Krystian Mordarski wręczył statuetki „Przyjaciela Szkoły Uzdrowiskowej” wraz z dyplomami a laureaci oraz zaproszeni gości zabrali głos.

Uroczystość była okazją do dyskusji nt. lecznictwa uzdrowiskowego dzieci w Polsce oraz wspólnych działań zmierzających do poprawy profilaktyki zdrowotnej dzieci przewlekle chorych.

Materiały szkolne

Galeria zdjęć