• Środa, 27 maja 2020
  • Imieniny: Jana, Juliusza, Radowita

Informacje

Odblaskowa Szkoła w Mszanie Górnej

Data: 16 listopada 2016, Środa / Ilość wyświetleń: 923

We wrześniu i październiku, uczniowie klas I-VI w Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkoły i Przedszkola wzięli udział w konkursie „Odblaskowa Szkoła”. Organizatorami przedsięwzięcia była Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Celem akcji było zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych oraz rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Udział w konkursie dał również możliwość potwierdzenia, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

- Dzięki zaangażowaniu uczniów, ich rodziców i nauczycieli podjęliśmy szereg działań promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym – relacjonują szkolni koordynatorzy akcji. Do najważniejszych możemy zaliczyć:
- wycieczka uczniów klas I-VI z wychowawcami w celu omówienia zasad bezpiecznego poruszania się po drodze,
- wyposażenie uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe,
- zorganizowanie Ogólnoszkolnego Konkursu Plastycznego na temat „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,
- przeprowadzenie konkursu wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego dla uczniów klas IV-VI oraz quizu na temat znajomości podstawowych wiadomości z zakresu bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze w klasach I-III,
- dwie imprezy plenerowe: „Odblaskowy Dzień Drzewa” oraz „Odblaskowe Sprzątanie Świata”,
- cykl zajęć z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów klasy I,
- udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka” promującym inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych,
- przeprowadzenie szeregu zajęć na temat zasad bezpiecznego poruszania się pieszych po drogach oraz znaczenia noszenia odblasków,
- wykonanie przez uczniów klas VI na zajęciach komputerowych animacji i gier komputerowych w środowisku Scratch oraz prezentacji multimedialnych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- zaplanowano spotkanie z policjantem,
- zorganizowano happening, podczas którego uczniowie z własnoręcznie wykonanymi transparentami przeszli od szkoły do drogi wojewódzkiej, promując konieczność noszenie odblasków. Dzieci ubrane były w kamizelki
i elementy odblaskowe, a mottem przewodnim happeningu były hasła: „Chodzimy prawą stroną chodnika”, „Jesteśmy widoczni na drodze!”,
- pedagogizacja rodziców w celu uświadomienia im konieczności noszenia przez dzieci odblasków i dbania
o ich bezpieczeństwo (gazetki ścienne, rozmowy),
- promocja idei konkursu „Odblaskowa szkoła” w Internecie - informacje na stronie internetowej szkoły i gminy, gazetki ścienne na temat bezpieczeństwa na drodze.
Na początku listopada zakończyliśmy realizację zadań konkursowych. Jednak w dalszym ciągu będziemy wracać do zasad bezpieczeństwa na drodze, nie tylko na lekcjach. Jesteśmy świadomi, że edukacja dzieci w tym zakresie jest zadaniem długofalowym i wymaga dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Mamy nadzieję, że dzięki wszystkim działaniom podjętym w czasie udziału w konkursie “Odblaskowa Szkoła”, uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa. 

Ewelina Płachczynska-Struś, szkolny koordynator