Ruszył remont drogi wojewódzkiej w Chabówce

Rozpoczęła się przebudowa drogi wojewódzkiej 958. W Chabówce pojawili się robotnicy i rozpoczęli remont nawierzchni drogi. Na pasie od wiaduktu w stronę Rokicin Podhalańskich sfrezowana została stara, zniszczona nawierzchnia, którą zastąpi nowy dywanik asfaltowy.

Roboty realizowane są na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi z Chabówki do Zakopanego. Projekt przewiduje odcinkową wymianę nawierzchni, wzmocnienie skarp nasypów drogowych, przebudowę przepustów, przebudowę 11 obiektów inżynierskich na ciekach krzyżujących się z DW 958, budowę i rozbudowę odwodnienia drogi. Łączna długość odcinków objętych rozbudową wynosi 23,406 km.

Źródło: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju