Nowi dyrektorzy szkół w gminie Rabka-Zdrój

Wiceburmistrz Małgorzata Gromala podpisała zarządzenia o powołaniu nowych dyrektorów szkół w Rabce-Zdroju, Zarytem i Chabówce.

Maria Janik została dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju na okres kolejnego roku, do 31 sierpnia 2022 roku.

Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Zarytem na najbliższy rok szkolny (do 30 czerwca 2022) burmistrz powierzył Mateuszowi Zającowi. Urząd zdecydował się powierzyć mu zarządzenie placówką w związku z tym, że nie rozstrzygnięto konkursu na to stanowisko. Ma być ogłoszony ponownie po zakończeniu tego roku szkolnego.

Na pełną, pięcioletnią kadencję dyrektora Szkoły Podstawowej w Chabówce została powołana Elżbieta Świder.

(mr)