IV Pielgrzymka Szkół Jana Pawła II (zdjęcia)

15 października 2021 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Kasince Małej oraz Zespołu Szkoły i Przedszkola w Łostówce wraz z pocztami sztandarowymi wzięli udział w uroczystej Mszy świętej w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.


Eucharystia sprawowana była w ramach IV Pielgrzymki Szkół noszących imię Jana Pawła II. Spotkaniu dzieci ze szkół Archidiecezji Krakowskiej towarzyszyło hasło „Nie lękajcie się”.

Tegoroczna pielgrzymka była dla społeczności kasinczańskiej szkoły wyjątkowa, bowiem oprawę muzyczną oraz liturgiczną Mszy świętej przygotowali uczniowie placówki. Na wysokości zadania stanęli ministranci i lektorzy. Schola zadbała o dobór i piękne wykonanie pieśni papieskich przy akompaniamencie wielu instrumentów, co pomogło uczestnikom uroczystości głębiej przeżyć wspólną modlitwę oraz dostarczyło niezwykłych, niezapomnianych wrażeń. Była to też okazja dla innych do poznania zagórzańskiej kultury, bowiem schola wystąpiła w elementach strojów regionalnych, czym wzbudzała ogólny zachwyt.

Występ został bardzo serdecznie przyjęty przez uczestników nabożeństwa – wspomina dyrektor szkoły z Zagródca.
Dyrektor ZSiP w Łostówce, Janina Flig, którą nominowano na nową przewodniczącą Stowarzyszenia Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej razem z Dyrektor SP nr 3 w Kasince Małej, Barbarą Tokarz (nowym sekretarzem stowarzyszenia) oraz Agnieszką Nierodą (nowym skarbnikiem organizacji) podziękowała Elżbiecie Wojtan, dotychczasowej przewodniczącej, za wieloletnią pracę i umiejętne kierowanie Stowarzyszeniem.

Jesteśmy dumni, że poprzez uczestnictwo w pielgrzymce możemy budować żywy pomnik św. Jana Pawła II – wyjazd podsumowują nauczyciele z gminnych szkół noszących imię wielkiego Polaka. Dzięki niej realizujemy ważne cele, jakimi są integracja uczniów, wspólne pogłębianie wiary oraz propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II.


Dorota Borowiec