Będzie nowa zakopianka z Rdzawki do Nowego Targu

W środę w Krakowie, z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, ogłoszony zostanie przetarg na projekt i budowę dwujezdniowej drogi krajowej nr 47 z Rdzawki do Nowego Targu.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę dwujezdniowej drogi klasy GP o długości 16,136 km, o szerokości jezdni 2x3,50m, czterech węzłów drogowych: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe, 22 obiektów inżynierskich ( mosty, wiadukty, estakady ).

Prace przygotowawcze prowadzone były w latach 2008 – 2015. Dla inwestycji wydana została decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, która jest ważna i prawomocna. Dzięki podpisaniu aneksu do programu inwestycyjnego po wakacjach zostanie ogłoszony przez Oddział GDDKiA w Krakowie przetarg na realizację robót w trybie „projektuj i buduj”. Przewidywany czas trwania to 3 lata.

(mr)