Już wiadomo, jakie inwestycje zostaną zrobione w Rabce-Zdroju w 2018 roku

Rada Miejska uchwaliła budżet na 2018 rok. Łącznie na wydatki majątkowe wydanych zostanie z budżetu 17,3 miliona złotych. Największe inwestycje to: budowa bulwarów nad Poniczanką, budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym i kanalizacji Ponice-Rdzawka.

Inwestycje zaplanowane na 2018 rok, wraz z kwotami, jakie przeznaczono na nie w tym roku:

- budowa sieci wodociągowej na ul. Nowy Świat (20 tys. zł)
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chabówce, dotacja dla województwa (65 tys. zł)
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Chabówka – Zakopane, dotacja dla województwa (55 tys. zł)
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka, dotacja dla powiatu (375 tys zł)
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rabce-Zdroju w ciągu drogi powiatowej Ponice – Rabka, dotacja dla powiatu (550 tys. zł)
- przebudowa drogi na roli Zembalówka w Chabówce (40 tys. zł)
- przebudowa drogi do osiedla Łukaszówka w Rdzawce ( 40 tys. zł)
- przebudowa drogi do osiedla Sołtysówka w Rdzawce (20 tys zł)
- przebudowa drogi do osiedla Polakówka w Rdzawce (40 tys. zł)
- przebudowa drogi do osiedla Sołtysówka w Ponicach (34 tys zł)
- przebudowa drogi do osiedla Polana w Ponicach (50 tys zł)
- przebudowa drogi do osiedla Krupówka w Ponicach (16 tys zł)
- przebudowa drogi ul Zaryte boczna do osiedla Morgi (20 tys zł)
- stabilizacja osuwiska przy ulicy Gilówka w Rabce-Zdroju (15 tys zł)
- budowa bulwarów nad Poniczanką w Rabce-Zdroju (7 mln 641 tys. zł)
- budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju (3 mln 723 tys. zł)
- kontynuacja rozbudowy remizy OSP w Rdzawce (500 tys. zł)
- kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy szkole w Ponicach (400 tys. zł)
- przebudowa pomieszczeń na punkt przedszkolny w szkole w Rdzawce (400 tys. zł)
- budowa kanalizacji Ponice-Rdzawka (1 mln 673 tys. zł)
- wymiana starych pieców na paliwa stałe (500 tys. zł)
- wymiana starych pieców na gazowe (400 tys. zł)
- dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Traczykówka w Rabce-Zdroju – dokumentacja (10 tys zł)
- modernizacja oświetlenia ulicznego (30 tys. zł)
- montaż oświetlenia, monitoringu i piłkochwytów na placu zabaw w Chabówce (34 tys. zł)
- wykonanie pomnika-ławeczki Antoniny Zachary-Wnękowej (150 tys. zł)
- budowa i przebudowa obiektów lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Rabce-Zdroju (300 tys. zł)

Opozycja miała kilka wniosków. Klub Nasze Miasto postulował m.in. żeby zamiast pomnika-ławeczki dla Antoniny Zachary-Wnękowej, zaplanowane na ten cel 150 tys. zł wydać na remont ul. Ogrodowej i Garncarskiej w Rabce-Zdroju wraz z budową wodociągu. Wniosek został odrzucony.

Proponowali też wprowadzenie zapisów do budżetu o zrealizowaniu konkretnych inwestycji na osiedlach m.in. utwardzenie drogi Zembolówka, wykonanie tablicy ogłoszeń na ul. Polnej, dekoracji świąteczne na ul. Nowy Świat, przebudowa drogi osiedlowej do os. Szopena, przebudowa drogi ul Orkana, przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego czy remont kładki dla pieszych na ulicy Garncarskiej. Jak mówił szef klubu Nasze Miasto, propozycje te wynikają z wniosków i uchwał, jakie padły i zostały podjęte na zebraniach osiedlowych. - Prosimy o wprowadzenie tych zadań do budżetu - zawnioskował Rafał Hajdyła.

W odpowiedzi na to, burmistrz Ewa Przybyło poinformowała, że we wrześniu 2017 roku zwróciła do się do przewodniczących komitetów osiedlowych o złożenie wniosków do budżetu w terminie do 5 października. Tylko komitet Traczykówka zrobił to w terminie. I rzeczy, o które wnioskowali mieszkańcy tego osiedla, zostały uwzględnione w budżecie. Pozostali tego nie zrobili. - Poza tym wszystkie zadania, które chce pan wprowadzić, przewyższają kwoty, jakie osiedla mają do dyspozycji – wyjaśniała. - Będziemy jednak realizować te zadania, o które wnioskowały komitety, ale do wyczerpania środków, jakie osiedla mają do dyspozycji. Kolejne też będą, jeśli zostaną wprowadzone do budżetu – dodała.

Radni opozycji wskazywali jednak, że niektóre inwestycje były już zgłaszane w poprzednich latach, a nadal nie zostały zrobione. - Należało by najpierw zakończyć stare sprawy, a dopiero potem zaczynać nowe – mówił radny Marek Ciepliński.

Ostatecznie, po dyskusji, wnioski radnych opozycji zostały odrzucone.

(mr)