Burmistrz wręczyła czeki (zdjęcia)

Przedstawiciele dziewięciu klubów i stowarzyszeń głównie z Rabki-Zdroju, ale także Chabówki i Rdzawki, odebrali z rąk burmistrz Ewy Przybyło dotacje na organizację zajęć sportowych i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i seniorów.

Uroczystość wręczenia czeków odbyła się w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju. Pieniądze w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku, przyznane zostały na 9 projektów. Podzielono miedzy nich kwotę 194 970 zł. Udziału w konkursie i otrzymania dotacji gratulowała wszystkim beneficjentom burmistrz Ewa Przybyło, dziękując im za dotychczasową pracę społeczną, którą - jak dodała - przynajmniej częściowo zrefunduje otrzymany grant.

Przypomnijmy, iż w tym roku granty otrzymali: KS Wierchy Rabka-Zdrój na organizację sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i organizacji imprez sportowych (46 tys. zł), TKKF Carlina na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz prowadzenie zajęć ćwiczeniowych (5 tys. zł), KS Chabówka na organizowanie i prowadzenie zajęć, szkoleń oraz zawodów dla dzieci i młodzieży (41 tys. zł), Stowarzyszenie OLYMPIC na narciarstwo biegowe wśród dzieci i młodzieży (23 tys. zł), KS Gorce Rdzawka na prowadzenie szkółki piłki nożnej (16 tys. zł), MKS Rabka-Zdrój na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizację zawodów (40 tys. zł), Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku na projekt "Sportowa jesień życia" (8970 zł), stowarzyszenie Didi-Gol na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i organizację turniejów (11 tys. zł), oraz UKS Jedynka na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży (4 tys. zł).

(mr)