Czeki wręczone (zdjęcia)

W Miejskim Ośrodku Kultury w Rabce-Zdroju odbyła się uroczystość wręczenia czeków organizacjom i stowarzyszeniom z terenu miasta i gminy Rabka-Zdrój, przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

W tym roku dotacje na dwanaście zadań otrzymało dziesięć stowarzyszeń, fundacji, kół, organizacji regionalnych i kulturalnych. Łączna suma przyznanych dotacji to 84171 złotych. Granty wręczyła ich przedstawicielom burmistrz Ewa Przybyło wraz ze swoim zastępcą Robertem Wójciakiem. "To środki, które pomogą Państwu realizować działalność społeczną, jaką prowadzicie" - powiedziała burmistrz. "Serdecznie dziękuję za to, że chcecie się aktywnie włączać w życie społeczności lokalnej i cieszę się, że my, jako samorząd, możemy wam pomóc w tej pracy. Pomóc, bo przypomnę, że w większości jest to wasza ciężka praca społeczna, za którą również dziękuje" - dodała.

Źródło: UM Rabka-Zdrój