• Środa, 8 grudnia 2021
  • Imieniny: Marii, Wirginii, Zenona

Zaproszenia

LII zwyczajna sesja Rady Miasta w Mszanie Dolnej

Data: 25 października 2021, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 528

LII zwyczajna sesja Rady Miasta w Mszanie Dolnej rozpocznie się 25 października (poniedziałek) o godz. 14:00.

Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Józefa Piłsudskiego 2.

Porządek obrad XLII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:

1. Otwarcie XLII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr XLI/2021 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3. Wystąpienia zaproszonych Gości.
4. Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
6. Wnioski w sprawach bieżących.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna - dz. ew. 10036/1.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna -
dz. ew. 6024/18.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna -
dz. ew. 6024/19.
12. Informacja nt. przeprowadzonych kontroli.
13. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
14. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
15. Wolne wnioski i oświadczenia.
16. Zamknięcie obrad XLII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.