• Wtorek, 9 sierpnia 2022
  • Imieniny: Romualda, Romana, Ireny

Zaproszenia

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Data: 28 lutego 2022, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 3172

20 listopada 2021 r. ruszył nabór do II edycji Konkursu zainicjowanego przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser–Dudę. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2022 r.

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym, a także prezentacja i promocja aktywności KGW w zakresie:

• działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,

• kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,

• przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.
Do udziału w Konkursie mogą się zgłosić Koła Gospodyń Wiejskich:

• wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 r. poz. 2212, z późn. zm.),

• koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno–zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491),

• stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Organizatorem zmagań jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Źródło: www.prezydent.pl