Zaproszenia

XXIV Serduszkowy Wiersz

Data: 26 stycznia 2017, Czwartek / Ilość wyświetleń: 887

Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju zaprasza do udziału w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Serduszkowy Wiersz". Konkurs odbywa się z okazji „Walentynek” - Święta Zakochanych, w dwóch kategoriach wiekowych: I – dzieci i młodzież do lat 15; II – młodzież/powyżej 15 lat/ i dorośli.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatorów, maksymalnie trzech utworów poetyckich w dwóch egzemplarzach opatrzonych godłem, w terminie do dnia 26 stycznia 2017 r. Do utworów konkursowych należy dołączyć dane osobowe /imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, telefon/ wraz z podpisanym oświadczeniem o następującej treści: Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr.133/97 poz.883 wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych MOK oraz udostępnieniu ich w publikacjach o działalności kulturalnej, a także ich przetwarzaniu.

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. W każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia /nagrody rzeczowe – upominki walentynkowe/, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację utworów.

O rozstrzygnięciu konkursu, odczytaniu protokołu, wręczeniu nagród i spotkaniu autorskim z Jurorem w Miejskiej Bibliotece Publicznej poinformujemy w późniejszym terminie.

Szczegółowych informacji udziela Miejska Biblioteka Publiczna ul. Orkana 27 34-700 Rabka-Zdrój, Tel./fax – 0-18/2677449 rabkabiblioteka@wp.pl www.biblioteka.rabka.pl.

Źródło: organizatorzy