Karnawałowy Bal Retro

Stowarzyszenie Dawnej Rabki Czar zaprasza na Karnawałowy Bal Retro 18 lutego 2023 r. o godz. 18.30 do restauracji Zdrojowa w Rabce-Zdroju przy ul Orkana 51.

W programie: aukcja na rzecz V Festiwalu Dawnej Rabki Czar, sesja fotograficzna, wybór najlepszej Retro stylizacji, taniec kotylionowy.

Potwierdzeniem udziału w balu jest wpłata 100 zł do dnia 31.01.2023 r. na konto: PKO SA. 80 1240 1574 1111 0011 0248 9580 z dopiskiem KOTYLION

Zapraszamy do Szafy Retro - naszej wypożyczalni strojów - telefon 501 413 500.