• Gorczański Portal Informacyjny
  • Środa, 22 maja 2024
  • Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy
Reklama
Wiadomości
Data: 18 kwietnia 2024, Czwartek / Ilość wyświetleń: 2083

Robert Wójciak: Uderz w stół...

- Obecna kadencja będzie kojarzyć się z brakiem decyzyjności, brakiem nadzoru nad budową Bulwarów nad Poniczanką i Budową Wodnego Placu Zabaw, co wydłużyło realizację i podwoiło koszty tych inwestycji, gaszeniem świateł po godzinie 22, opieszałością w przywróceniu przejezdności ulicy Zakopiańskiej, zburzeniem Szpitala oraz przeciągającą się odbudową spalonego budynku Willi Pod Aniołem – pisze w oświadczeniu przesłanym Gorce24.pl kandydat na burmistrza Robert Wójciak, w odpowiedzi na wczorajsze oświadczenia kontrkandydata Leszka Świdra i radnego-elekta Rafał Hajdyły.

Oto jego treść:

Szanowni Państwo,

Choć kampania wyborcza zmierza do finału chciałem się odnieść do informacji zamieszczanych przez mojego kontrkandydata oraz ludzi z jego otoczenia. Mam wrażenie, że przysłowie „uderz w stół…” znalazło potwierdzenie i dzisiaj. Wreszcie Leszek Świder przyznał się, że jednak zawierał umowy kredytowe i zadłużył w obecnej kadencji naszą Gminę na, jak sam potwierdził, co najmniej 19,25 mln zł, a koszt tych kredytów rozpisanych do spłaty na 12 lat (ponad dwie kadencje) sięga 7 mln zł. Żeby się usprawiedliwić, że zarówno w materiałach wyborczych, jak i w dotychczasowych wypowiedziach mijał się z prawdą, a informacją manipulował, wreszcie wykonał zestawienie tych kredytów, które były zaciągane w poprzednich kadencjach, ale przede wszystkim nareszcie wiemy, jakie kredyty zaciągnął osobiście, a są to kredyty nie małe a na pewno bardzo drogie. Dopełniając informacje o zadłużeniu naszej Gminy przypomnę parę faktów z czasów, kiedy powstały inwestycje, które dzisiaj są naszą dumą i dla których turyści odwiedzają nasze Uzdrowisko.

O INWESTYCJACH
Inwestycje wykonywane w latach, kiedy byłem Zastępcą Burmistrza powstały przy znacznym udziale środków z Unii Europejskiej i dotacji z Budżetu Państwa, które były uzupełnianie środkami pochodzącymi zarówno z kredytów, jak i ze środków własnych naszego samorządu. Wartość tych inwestycji to prawie 155 mln zł, środki zewnętrzne pozyskaliśmy w wysokości 55,8 mln zł z Małopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego , z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Współpracy Transgranicznej, a kredyty w łącznej wysokości 57,81 mln zł zostały spłacone w kwocie 32,2 mln zł jeszcze przed końcem 2018 roku. Zadania wykonane w trzech poprzednich kadencjach to: ukończenie Segregatorni Surowców Wtórnych, Stabilizacja Osuwiska na Gilówce, Tężnia Solankowa i Pijalnia Wód Mineralnych, Kiwajka i Zabudowa Źródeł Solankowych, Park Zdrojowy, Korty Tenisowe, Skatepark, Trialpark, Miasteczko Komunikacyjne, Siłownie Zewnętrzne, Ścieżka Zdrowia, Place Zabaw, Plac pod Grzybkiem, Fontanna Nerka i Fontanna Trzy Róże, Wieża Widokowa na Polczakówce, Kino Śnieżka, Amfiteatr, Biblioteka na Dworcu PKP, Popiersie Zubrzyckiego, Pomnik Antoniny Zachary Wnękowej, Sala Gimnastyczna przy SP 2, Sala Gimnastyczna przy SP 3, Sala Gimnastyczna w Ponicach, Boisko Orlik przy SP 1, Boiska Przyszkolne przy SP 2 oraz w Ponicach, w Chabówce i w Rdzawce, Termomodernizacja bloków na Orkana i Chopina, Budowa Remizy OSP w Chabówce, Place Zabaw we wszystkich Sołectwach, Budowa Ronda przy Placu Mikołaja, Budowa Ronda na Krakowskiej, Przebudowa Dworca Busów, Przebudowy ulic: Słonecznej, Kościuszki, Na Banię, Krętej, Kasprowicza, Piłsudskiego, Pocztowej, Roztoki, Spokojnej, Chopina, Parkowej, Orkana, Kliszczaków, Pasiecznej, Bystrej, Do Pociesznej Wody, Curie-Skłodowskiej, Polnej, Profesora Rudnika, Dietla, Norwida, Cichej, Leśnej, Traczykówki, Nowy Świat, Al. Tysiąclecia, początku Poniatowskiego, Zakopiańskiej w stronę Chabówki, chodnika przy Jana Pawła II, Krakowskiej i Poniatowskiego, wielu dróg w Rdzawce, w Ponicach i w Chabówce oraz wielu wewnętrznych dróg osiedlowych w Rabce, Parkingów przy Kościele Św. Teresy i przy Cmentarzu w Zarytem, Zatoki Postojowe przy Piłsudskiego i Orkana, Budowa Mostów w Ponicach i do Oczyszczalni Ścieków w Zarytem, przebudowa postojów TAXI, Strefy Rekreacji w Ponicach, w Rdzawce i w Chabówce, zaprojektowanie oraz pozyskanie środków na budowę Bulwarów nad Poniczanką, Wodnego Placu Zabaw, Domu Solanki, rozpoczęcie budowy Remizy OSP Rdzawce i w Ponicach, Sali Gimnastycznej w Chabówce i zakup samochodów bojowych dla wszystkich OSP. Takie inwestycje były zrobione w latach 2006-2018 i to jest właśnie dumą naszej Gminy.

POMOC STOWARZYSZENIOM
W latach 2006-2018 mogłem też brać udział w pomocy wszystkim Stowarzyszeniom działającym na terenie naszej Gminy oraz wspierać wiele inicjatyw, które w tamtym czasie miały swój początek. Na początek naszą pomoc otrzymali Twórcy i Artyści Ludowi, którym przekazaliśmy pomieszczenia na Galerię „Pod Lilianną”. Kiedy Uniwersytet Trzeciego Wieku musiał opuścić swoją siedzibę w DH Małgosia przekazaliśmy im pomieszczenie w Urzędzie, zatrudniliśmy osobę do współpracy z Seniorami, która prowadziła również wszystkie strawy administracyjne UTW, a potem na stałe ulokowaliśmy UTW przy Miejskim Ośrodku Kultury w willi Pod Aniołem. Nawet kiedy willa spłonęła i pomagaliśmy wynosić nadpalone dokumenty ze zgliszcz budynku, zapewniliśmy, że po odbudowie wrócą do tego obiektu i tam będzie ich stała siedziba. Po wielu latach desperackiego poszukiwania swojej siedziby i miejsca prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach OREW w Rabce, przekazaliśmy za symboliczną złotówkę budynek przy ulicy Podhalańskiej, zakupiony od Marszałka Województwa Małopolskiego. W części tego budynku umieściliśmy orkiestrę dętą działającą przy OSP w Rabce, bo Strażacy nie mieli gdzie spotykać się i prowadzić próby, po tym, jak musieli opuścić budynki garażowo-warsztatowe Uzdrowiska. W urzędzie znaleźliśmy też miejsce dla Kół - Związku Emerytów i Rencistów oraz Polskiego Związku Niewidomych. Dzięki naszemu wsparciu w tamtych latach mogliśmy pomóc Klubowi Sportowemu Wierchy w wyjściu z zapaści finansowej po śmierci Głównego Sponsora Klubu, jakim był Pan Stanisław Wojdyła. Wspieraliśmy również powstanie Stowarzyszenia Narciarstwa Biegowego Olympic, który ma siedzibę przy stadionie. Na prośbę Pani Anny Olszyńskiej kierowaliśmy również pomoc finansową do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, bo nie miał środków na opłacenie kosztów transportu darów dla potrzebujących z naszej Gminy. Z przykrością przyjąłem wiadomość, że po kilkudziesięciu latach nieprzerwanej działalności koło PKPS w Rabce zostało rozwiązane w listopadzie ubiegłego roku.

WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ
Dzięki wsłuchiwaniu się w potrzeby i pomysły młodzieży z naszej Gminy utworzyliśmy Kino Letnie w naszym Amfiteatrze i świetlice w każdej szkole. Razem z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka pozyskaliśmy środki na kilkuletnie zajęcia rozwijające pod nazwą „Sięgaj po więcej”. Największym ukłonem w kierunku młodych ludzi było wybudowanie w Parku Zdrojowym Skate i Trial Parków, Siłowni do uprawiania Street Workout oraz reaktywacja Kina Śnieżka, ale też przeniesienie Biblioteki do odrestaurowanego Budynku Dworca PKP, jak również dopłata do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży kierowana do wszystkich, którzy takie wyjazdy organizowali.

SPORT , KULTURA I WSPÓŁPRACA
W pierwszej kadencji, kiedy byłem Wiceburmistrzem Gmina Rabka zawiązała partnerstwo z trzema miastami z Krajów UE Francji, Niemiec i Anglii, a potem nawiązaliśmy współpracę z Węgrami i Słowacją dla realizacji projektów transgranicznych. Podpisaliśmy porozumienie w Marszałkiem Województwa Małopolskiego o realizacji projektu Ścieżek Rowerowych Velo Raba oraz byliśmy założycielami inicjatywy na rzecz Czystego Powietrza LIFE. To dzięki naszemu wsparciu i wierze w powodzenie przedsięwzięć odbyły się pierwsza Senioriada Zimowa, I edycja Odkryj Beskid Wyspowy oraz Festiwal Literatury Dziecięcej - Rabka Festiwal, które do dzisiaj są rozpoznawalną marką Naszego Regionu. Sprowadziliśmy do Rabki wiele inicjatyw kulturalnych i sportowych, wymienię tylko niektóre: Tour de Pologne, Bergson Winter Challenge, Koxx Fighters, FATIF, Ferie z Radiem Kraków, Kawa czy Herbata, Lato z Radiem, Taneczne Wakacje, Mundurowy Dzień Dziecka, Festiwal Piosenki Angielskiej, Rabczańskie Kolędowanie, Rabczańskie Zaduszki.

O SZPITALU
Każdy komu na sercu leży dobro naszego Szpitala pamięta o trudnościach, jakie placówka przeżywała kiedy miała być w 2007 roku zlikwidowana i kiedy Samorząd Rabczański podjął decyzję o jej przejęciu od Starostwa Powiatowego. Każdy, kto pracował wtedy w Szpitalu i mieszkańcy, których to interesowało wiedzą, z jakimi trudnościami Szpital musiał wtedy się borykać. Placówka przetrwała tylko dlatego, że pracownicy rezygnowali z części wynagrodzenia, a samorząd przekazywał taką pomoc, jaką mógł przekazywać w tamtym czasie. Zarówno ówczesna rada nadzorcza, jak i zarząd zarabiali kilkukrotnie mniej niż obecnie zasiadający w tych organach. Dla porównania wynagrodzenie wszystkich członków Rady z tamtych lat to łączny koszt 31 tys. a obecnie to 84 tys. na rok. Wtedy Prezes zarabiała 160 tys. rocznie a obecnie zarobki Prezesa to ponad 300 tys. rocznie. W czasie, kiedy Gmina Rabka przejęła szpital, w budynku szpitala funkcjonowała całodobowa opieka lekarza rodzinnego wraz ze szpitalną izbą przyjęć, 3 odziały szpitalne i 11 poradni specjalistycznych. Wszystko to funkcjonowało w zburzonym przez obecną ekipę budynku i z punktu widzenia pacjenta funkcjonowało dobrze, choć placówka musiała borykać się z walką o kontrakt i o zapłatę za wykonane świadczenia. Wybuch pandemii zmienił wiele, ale przede wszystkim podejście Państwa do funkcjonujących placówek medycznych. W czasie pandemii Rabczański Szpital, jak inne tego typu placówki w Polsce, otrzymał znaczną pomoc finansową w wysokości 2,15 mln zł, której pozyskanie przypisuje sobie obecny zarząd. Szpital wreszcie otrzymał środki, które zapewniły mu równowagę finansową. Samorząd rabczański zawsze miał plany budowy nowych obiektów dla szpitala i poradni, ale zamierzenia były takie, aby nowe obiekty powstawały sukcesywnie, bez ograniczania świadczonych usług. Niestety stało się inaczej, w pośpiechu zburzono obiekt, w którym szpital działał, a niektórzy Rabczanie sądzą, że musiał być w takim pośpiechu zburzony, żeby nie można było zweryfikować, jakie prace przystosowawcze wykonano w placówce w czasie pandemii, a wiadomo było, że po ustaniu pandemii będzie to wnikliwie kontrolowane i weryfikowane przez NFZ. Z powodu zaplanowanego wyburzenia obiektu, pacjentów rozlokowano - zapewne na kilka lat - po innych obcych budynkach, gdzie pacjent i personel funkcjonują w skandalicznych warunkach, i gdzie na usługę czeka się kilkanaście godzin w przeludnionym korytarzu. Zaprzestano wykonywanie operacji i znacznie ograniczono lub całkowicie nie wykonuje się wielu świadczeń, które mogą już do tej placówki nie wrócić. Chciałbym poinformować Państwa, że szpital z czasów wspomnianych miał dwa równoprawne, nowoczesne, wyremontowane gruntownie, posiadające wszelkie pozwolenia Bloki Operacyjne. Wiem, że dzisiaj w tych warunkach, w których szpital musi pracować, pacjenci są zaopiekowani jedynie dzięki determinacji personelu Szpitala.

A czym może się pochwalić obecna władza?

Niewątpliwie obecna kadencja będzie kojarzyć się z brakiem decyzyjności, brakiem nadzoru nad budową Bulwarów nad Poniczanką i Budową Wodnego Placu Zabaw, co wydłużyło realizację i podwoiło koszty tych inwestycji, gaszeniem świateł po godzinie 22, opieszałością w przywróceniu przejezdności ulicy Zakopiańskiej, zburzeniem Szpitala oraz przeciągającą się odbudową spalonego budynku Willi Pod Aniołem.

Robert Wójciak – kandydat na Burmistrza Rabki-Zdroju
Reklama
Zobacz także
Reklama