• Czwartek, 21 października 2021
  • Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny

Informacje

Oświadczenie zastępcy burmistrza Małgorzaty Gromali. Czuje się ofiarą kłamliwego ataku i wzywa do upublicznienia nagrania oraz publicznych przeprosin

Data: 23 września 2021, Czwartek / Ilość wyświetleń: 2216

RABKA-ZDRÓJ: - W dniu 15 września 2021 r., podczas sesji Rady Miejskiej doszło do niespotykanej dla mnie, w mojej dotychczasowej ponad 30-letniej pracy zawodowej i 15-letniej działalności samorządowej, sytuacji –- powiedziała na sesji wiceburmistrz Małgorzata Gromala, odczytując przed radnymi swoje oświadczenie.

Ma ono związek z wystąpieniem jednej z matek podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej Rabki-Zdroju, na którym omawiana była sprawa Przedszkola nr 2. Przypomniała ona rozmowę przeprowadzoną w kuluarach z Małgorzatą Gromalą. Jak mówiła, z jej treści wypływa wniosek, że wiceburmistrz jest osobą skorumpowaną i szkodzącą gminie. Zapowiedziała złożenie doniesienia na policję. Do tej sprawy ustosunkowała się na wtorkowej sesji wiceburmistrz Gromala:

„Występująca podczas sesji Pani M. W. zaatakowała mnie personalnie zarzucając mi, że jestem osobą skorumpowaną i działam na szkodę Rabki-Zdroju. Nie przedstawiła na to żadnych dowodów. Wcześniej przedstawiła zmanipulowaną relację naszej rozmowy na korytarzu urzędu.

Oświadczam, że będąc wieloletnim nauczycielem, dyrektorem szkoły, zastępcą wójta gminy, wójtem gminy i zastępcą burmistrza zawsze kierowałam się dobrem wspólnot, którymi kierowałam. Wszystkie podejmowane przeze mnie działania i decyzje byty zgodne z ich interesem w duchu obowiązujących przepisów prawa. Przez te wszystkie lata nigdy nie było podstaw żeby ktokolwiek kwestionował moją uczciwość.

Będąc przez tyle lat osoba publiczną spotykałam się z różnymi rodzajami walki politycznej, mniej lub bardziej etycznymi metodami dyskredytującymi przeciwników. Ale po raz pierwszy spotkałam się z tak bezpardonowymi i kłamliwymi atakami kilku osób, które chcą narzuca swoją wolę innym nie licząc się z dobrem wspólnym jakim jest samorząd.

Relacja Pani M. W. z tej rozmowy jest zmanipulowana, moje wypowiedzi zostały wyrwane z kontekstu i nie oddają moich intencji. Jeżeli Pani M. W. jest w posiadaniu nagrania tej rozmowy to wzywam ją do jego upublicznienia. W całości i bez ingerencji w jego treść.

Pełnię funkcje zaufania publicznego, w której dobre imię jest wartością najwyższą. Dobra osobiste jako wartość ściśle związane z osoba ludzką pozostają pod ochroną prawa, a każdy człowiek ma prawo do ich poszanowania. Dlatego nie pozostawię tych pomówień bez podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

Wzywam Panią M. W. do niezwłocznego zaprzestania naruszania moich dóbr osobistych oraz wzywam do przeproszenia mnie poprzez zamieszczenie, do dnia 30.09.2021 r. odpowiedniego oświadczenia na swoim profilu facebookowym oraz poprzez wysłanie tego oświadczenia, w tym samym terminie, do wszystkich radnych. Treść oświadczenia zostanie wysłana zainteresowanej”.

Oprac. (mr)